Menu Zavřeno

Zlobivá káčátka 2019/2020

Základní informace o oddíle ve školním roce 2019/2020

Oddíl Zlobivá káčátka je zaměřený především na turistiku, cestování, zálesácké dovednosti, environmentální výchovu a hry.

Na oddíl docházeli: Bambulák, Belka, Buchta, Kačer, Kakabus a Králíček.

Fotky ze schůzek Zlobivých káčátek naleznete zde.

Oddílová fotokronika 2019/2020

Schůzka 10. 3. 2020   

Na dnešní schůzku Káčátek přišli: Bambulák, Buchta a Kačer. Úvod schůzky patřil volbě bílého pera – za měsíc únor ho získal Bambulák, gratulujeme! Po volbě jsme se přesunuli do tělocvičny, kde děti plnily březnový desetiboj – kotníkový běh. Cílem bylo ve štafetě co nejrychleji absolvovat překážkovou dráhu, ale celou dobu se děti musely držet rukama za kotníky. Káčátkům se to podařilo v přepočteném čase za 13 s. Zbytek schůzky s ohledem na počet dětí vyplnila vybika. 

Schůzka 25. 2. 2020   

Na dnešní schůzku Káčátek přišli: Belka, Buchta, Kačer, Kakabus a Králíček. Dnes nám téměř celou schůzku zabrala hra Einsteinova hádanka – děti vytvořily dva týmy, které měly za úkol zjistit pomocí nápověd, kdo má na zahradě ořešák 🙂 Hra to byla náročná hlavně na myšlení. Zbytek schůzky jsme mozky trápili dál a povídali si o dobru a zlu. 

Schůzka 18. 2. 2020   

Na dnešní schůzku Káčátek přišli: Bambulák, Belka a Kačer. Nejprve jsme s dětmi psali dopis do budoucnosti, každý svému budoucímu já. Dopisy si přečteme na poslední oddílové schůzce Káčátek. Poté jsme opět zabrousili do filozofie a povídali si o pravdě a lži. Děti dobře vnímají pravdu, její důležitost, ale chápou také pojem lži a proč lidé lžou. Poté jsme se přesunuli do tělocvičny, kde jsme si zahráli cirkulárku a vracečku. Na poslední vybiku se k nám připojili také Citron s Limetkou. 

Schůzka 11. 2. 2020   

Na dnešní schůzku Káčátek přišli: Bambulák, Belka, Buchta a Kačer. Nejprve jsme se šli rozehřát do tělocvičny vybikou. Poté pokračoval náš filozofický koutek, tentokrát na téma Co by se stalo, kdyby neexistovala pravidla. Děti opět překvapily svými odpověďmi, dopracovali jsme se k obecnému konsenzu, že by zavládl ve společnosti chaos. Děti vnímají pravidla jako potřebná a že bez nich společnost fungovat nemůže. Dostali jsme se také k tématu proč lidé pravidla porušují a jakým způsobem se pravidla určují. Nakonec jsme si zahráli hru Proč-protože. 

Schůzka 4. 2. 2020   

Na dnešní schůzku Káčátek přišli: Bambulák, Belka, Buchta, Kačer  a Kakabus. Úvod schůzky patřil volbě Bílého pera za leden. Tentokrát vyhrál Kačer, gratulujeme! Následovalo filozofické okénko – dnešní otázka zněla: Co by se stalo, kdyby Země byla dvakrát větší. Děti opět velmi mile překvapily svými odpověďmi. Po námaze intelektuální přišla na řadu námaha fyzická a to desetiboj – smyčka. Úkolem dětí bylo tentokrát protáhnout skrz svá těla spojená za ruce smyčku z jedné strany na druhou. Káčátka to zvládla v přepočteném čase za 9,6 s. Po vybice si děti ještě zahráli hru spáč – jeden představoval spáče s plácačkou a další děti byly komáři, kteří se snažili spáče bodnout. 

Schůzka 28. 1. 2020   

Na dnešní schůzku Káčátek přišli: Bambulák, Belka, Kačer, Kakabus a Králíček. Úvod schůzky patřil filozofickému okénku – dnešní otázka zněla: Co by se stalo, kdyby Země neměla Měsíc. Děti opět velmi mile překvapily, dokonce věděly, že by se zrychlila rotace Země. Tím ale namáhání mozků dětí neskončilo. S Marťanem hráli minutovou hru – děti si postupně losovaly úkoly, na jejichž splnění měli jednu minutu. Úkoly byly jak opakovací, tak pohybové. Většinu z nich děti v pohodě zvládly, některé se jim však splnit nepovedlo. Na konci schůzky děti ještě soutěžily v pantomimě a vyhlašovaly se výsledky jejich snažení za první pololetí. 

100% docházku tentokrát splnili: Bambulák a Kačer. 

Výsledky bodování za první pololetí: 

1. místo – Bambulák 283 bodů

2. místo – Kačer 164 bodů

3. místo – Kakabus 156 bodů

4. místo – Belka 153 bodů

5. místo – Králíček a Buchta, shodně 73 bodů

Schůzka 21. 1. 2020   

Na dnešní schůzku Káčátek přišli: Bambulák, Belka, Kačer, Kakabus a Králíček. Úvod schůzky patřil filozofickému okénku – dnešní otázka zněla: Co by se stalo, kdyby se přestala Země otáčet kolem své osy. Děti překvapily pohotovými odpověďmi, které byly opravdu zajímavé a odpovídaly reálné situaci. Poté jsme se vydali do tělocvičny, kde jsme si zahráli vracečku. Poté jsme se vrátili do klubovny, kde jsme hráli Aldabru.

Schůzka 14. 1. 2020   

Na dnešní schůzku Káčátek přišli: Bambulák, Kačer, Kakabus a Králíček. Úvod schůzky patřil měření Kakabuse a Králíčka, kteří minule na schůzce nebyli. Poté jsme se vydali do tělocvičny, kde jsme si nejprve zahráli hru bomba a štít, poté Králíčkovu hru sumo. Pak jsme si zahráli chobotničky a vracečku. Poté jsme se přesunuli do klubovny, kde měly děti za úkol postavit hranici, pagodu a pyramidu. Po stavbě ohnišť jsme začali nové filozofické téma nazvané Co by se stalo kdyby? Zbytek schůzky jsme hráli Aldabru. 

Schůzka 7. 1. 2020   

Na první schůzku Káčátek v roce 2020 přišli: Bambulák, Belka, Buchta a Kačer. Úvod schůzky patřil volbě Bílého pera za měsíc prosinec. Tentokrát dostal nejvíce hlasů Kačer a získal tak do své sbírky další Bílé pero, gratulujeme! Po volbách následovalo měření jak děti za rok vyrostly. Poté na děti čekal lednový desetiboj – socks – jedno z dětí mělo zavázané oči a mělo za úkol obléct správně správné ponožky ostatním i sobě na čas. Káčátka úkol zvládla v přepočteném čase za 70 s. V nově zrekonstruované tělocvičně jsme si zahráli vybiku a zbytek schůzky děti hrály s Marťanem sultána a pustý ostrov. 

Schůzka 3. 12. 2019   

Na dnešní poslední schůzku Káčátek v roce 2019 přišli: Bambulák, Belka, Buchta, Kačer, Kakabus a Králíček. Úvod schůzky patřil volbě Bílého pera za měsíc listopad. Tentokrát dostal nejvíce hlasů Kačer a získal tak do své sbírky další Bílé pero, gratulujeme! Poté na děti čekal prosincový desetiboj – drill. Úkolem dětí bylo co nejrychleji ve štafetě zdolat překážkovou dráhu. Káčátkům se podařilo zdolat trať v přepočteném čase za 55 s. Po desetiboji následovalo opakování stromů a tajného písma. Děti měli po klubovně ukryté obrázky stromů, které musely poznat a napsat jejich názvy v tajném písmu. Úkolu se nejlépe zhostili Bambulák a Belka. Poté si děti vybiku a nakonec s Marťanem hrály improvizační hru. 

Schůzka 26. 11. 2019

Na dnešní oddílovou schůzku přišli: Bambulák, Belka, Buchta, Kačer, Kakabus a Králíček. Dnešní schůzka patřila opakování vesmíru a morseovky. Na děti čekalo celkem deset obrázků objektů z vesmíru, které si musely nejprve najít. Musely poznat co na obrázcích je a napsat to v morseovce. Dětem to dalo docela zabrat 🙂 Po opakování jsme si zahráli hru na blázny, kdy jeden hádal co a proč ostatní dělají, když jsou na poště. 

Schůzka 19. 11. 2019

Na dnešní oddílovou schůzku přišli: Bambulák, Kačer, Kakabus a Králíček. Dnešní schůzka patřila opakování tajného písma. Na děti čekala zpráva rozdělená na šest částí, která byla schovaná různě po klubovně, takže děti musely nejprve najít jednotlivé části zprávy a poté rozluštit samotnou zprávu. Luštění bylo náročné a zabralo dětem téměř celou schůzku. Ale stihli jsme si zahrát i vybiku a na konci schůzky děti opět bránily své pozemky před útokem armády z moře. 

Schůzka 12. 11. 2019

Na dnešní oddílovou schůzku přišli: Bambulák, Belka, Buchta a Kačer. Dnešní schůzka patřila opakování morseovky. Na děti čekala zpráva rozdělená na 6 částí, které si musely nejprve najít a poté přeložit. Zabralo jim to docela dost času, tak ve zbytku schůzky jsme hráli Aldabru. Dětem se podařilo prozatím zahnat cizí vojsko z ostrova, ale na jak dlouho?

Schůzka 5. 11. 2019

Na dnešní oddílovou schůzku přišli: Bambulák, Belka, Buchta, Kačer, Kakabus a Králíček. Dnes byla první schůzka v měsíci listopadu a tak jsme volili Bílé pero za měsíc říjen. Nejvíce hlasů dnes dostal Kačer, gratulujeme! Poté jsme se přesunuli do tělocvičny, kde na děti čekal listopadový desetiboj – bezruká štafeta, jejímž úkolem bylo přemístit míč bez použití rukou ve štafetě. Káčátka to zvládla v přepočteném čase za 20 s. Po desetiboji jsme opakovali topografické značky – po klubovně bylo rozmístěno 12 značek, které si musely děti najít a vybrat správnou odpověď. Nejvíc značek správně určil Bambulák. Po opakování jsme si zahráli vybiku a po ní děti luštily zprávu v Aldabře, kterou minule nestihly rozluštit. Ve zprávě se dozvěděly, že na jejich mírumilovný ostrov útočí z moře cizí armáda a první napadla pozemek Kačera. 

Schůzka 22. 10. 2019

Na dnešní oddílovou schůzku přišli: Bambulák, Buchta, Kačer, Kakabus, Králíček a Natka. Dnes jsme schůzku zahájili v tělocvičně, kde si pro děti Marťan připravil hru s filmy a pohádkami. Děti se rozdělily na dvě družstva, jeden člen družstva měl za úkol předvádět nějaký film či pohádku a ostatní hádali název filmu. Poté jsme se vrátili do klubovny, kde jsme hráli Aldabru. Dětem dorazil dopis v tajném písmu, tak zbytek schůzky strávily překladem dopisu 🙂

Schůzka 15. 10. 2019

Na dnešní oddílovou schůzku přišli: Bambulák, Buchta, Kačer, Kakabus, Králíček a Natka. Téměř celou schůzku jsme dnes strávili venku. První část schůzky si vzal na starosti Marťan a hrál s dětmi hru s čísly, kdy děti měly na zádech čísla a protihráči se je snažily vyřadit tím, že nahlásily jejich číslo. Druhou část schůzky děti opakovaly s Koalou stromy. Nejvíce listů ke stromům dokázal přiřadit Bambulák 🙂

Schůzka 8. 10. 2019

Na dnešní oddílovou schůzku přišli: Bambulák, Buchta, Kačer, Kakabus a Králíček. První půlku schůzky jsme strávili v tělocvičně, kde jsme se nejprve rozehřáli vybikou, poté děti s Marťanem hrály hledací hru. Pak jsme se vrhli na druhý letošní desetiboj – tunel, ve kterém měly děti za úkol co nejrychleji se postupně proplazit tunelem, který samy vytvářely. Káčátka to zvládly v přepočteném čase za 4 s. Po desetiboji jsem se vrhli na opakování dřevin. Děti toho hodně zapomněly, nejvíce dřevin poznal Bambulák. Konec schůzky patřil hře Aldabra.  

Schůzka 1. 10. 2019

Na dnešní oddílovou schůzku přišli: Bambulák, Buchta, Kačer, Kakabus, Králíček a Natka. Dnes jsme volili Bíle pero za měsíc září. Nejvíce hlasů dostala Natka, gratulujeme. Po volbách si děti zopakovaly turistické značky s Marťanem. Buchta, Kakabus a Králíček si udělali obtisky nohou. Splnili jsme si také první úkol z oddílového desetiboje 2019/2020 – tenisáky. Konec schůzky jsme strávili na oranžáku Hunterem. 

Schůzka 24. 9. 2019

Na dnešní schůzku Káčátek dorazili: Bambulák, Kačer a Natka. Úvod schůzky patřil opakování uzlů – dračáku, zkracovačce, kouzelnickému uzlu, vůdcovskému uzlu, osmičkovému poutku, škoťáku, rybářskému uzlu a uzlu přátelství. Po uzlování jsme se vydali vyřádit do tělocvičny a konec schůzky patřil vytváření obtisků nohou.

Schůzka 17. 9. 2019

Na první schůzku Zlobivých káčátek v tomto školním roce přišli: Bambulák, Buchta, Kačer, Kakabus, Králíček a Natka. Po úvodním školení a připomenutí pravidel chování na oddíle jsme vrhli na opakování uzlů. Bylo znát, že během prázdnin děti uzly neopakovaly, ale po chvíli se všem povedlo zadaný uzel uvázat. Druhou část schůzky jsme se vydali na náplavku, kde jsme si v týmové hře opakovali kulturní zajímavosti ČR.