Menu Zavřeno

Zlobivá káčátka 2018/2019

Základní informace o oddíle ve školním roce 2018/2019

Oddíl Zlobivá káčátka je zaměřený především na turistiku, cestování, zálesácké dovednosti, environmentální výchovu a hry.

Na oddíl docházeli: Bambulák, Buchta, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka

Fotky ze schůzek Zlobivých káčátek naleznete zde.

Přihláška

Oddílová kronika 2018/2019

Schůzka 25. 6. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Buchta, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Dnešní poslední schůzka ve školním roce 2018/2019 proběhla na libčickém koupališti. Nejprve děti vyplňovaly zpětnou vazbu na uplynulý rok – co se jim na oddíle líbilo, nelíbilo, kam by chtěly na výpravu, tábor atp. Poté jsme přikročili k vyhodnocení uplynulého školního roku. Káčátka vyhrála oddílový desetiboj, gratulujeme! Bohužel nikdo z Káčátek neměl ve druhém pololetí 100% docházku. Co se týče bodování, tak to dopadlo následovně:

  1. Bambulák 232 bodů
  2. Kačer        188 bodů
  3. Kakabus   179 bodů
  4. Rebeka     154 bodů
  5. Králíček    135 bodů
  6. Natka       114 bodů
  7. Buchta     109 bodů

Po vyhodnocení jsme se vrhli do vody, nejprve byly závody v plavání, které vyhrál Bambulák. Poté děti skákaly – bombu, panáka, šipku, volný skok a chytaly míč ve skoku. Po skákání jsme se přesunuli do malého bazénu, kde jsme si zahráli vybíjenou.

Školní rok 2018/2019 je za námi a těšíme se Káčátka ve školním roce 2019/2020.

Schůzka 4. 6. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Dnešní schůzka proběhla na libčickém koupališti. Nejprve jsme volili bílé pero za měsíc květen, které získala Rebeka, gratulujeme. Poté jsme se vrhli na poslední desetiboj v tomto školním roce – pálku a míček, kdy bylo úkolem dětí co nejrychleji ve štafetě proběhnout s míčkem na pálce danou trasu. Poté již následovali vodní hry – závody v plavání, boj o tenisáky, skoky do vody, propluj kolem nepřítele. Konec schůzky patřil vodní vybíjené.

Schůzka 28. 5. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Nejprve jsme dělali Mistra uzla poslepu – dnes se děti snažily mít co nejlepší čas v uzlu přátelství, liščím uzlu a dračí smyčce. Dračí smyčku dokázala nejrychleji poslepu uvázat Rebeka s časem 8,03 s. Uzel přátelství zvládl nejrychleji uvázat poslepu Bambulák s časem 9,50 s a liščí smyčku zvládla nejrychleji poslepu uvázat Rebeka s časem 2,23 s. Po uzlování jsme se vydali do tělocvičny, kde jsme si zahráli několik her – šílenou housenku, vybiku, cirkulárku a šaška s králem. Konec schůzky patřil Aldabře.

Schůzka 21. 5. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Buchta, Kačer, Kakabus a Natka. Úvod schůzky jsme strávili v tělocvičně desetibojem nazvaným Hod. Úkolem dětí bylo se co nejvícekrát trefit tenisákem do vyznačeného obdelníku, kdy každý měl tři hody. Celkem se Káčátka trefila 5x, což jim dává přepočtené skóre 1. Po desetiboji se schůzka nesla ve sportovním duchu. Nejprve jsme si zahráli vracečku v tělocvičně, poté jsme vyrazili na náplavku, kde nás čekaly štafetové úkoly s míčem i bez něj. Konec schůzky patřil vracečce se dvěma míči.

Schůzka 14. 5. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Úvod schůzky jsme strávili v tělocvičně desetibojem nazvaným NERF. Úkolem dětí bylo sestřelit co nejvíce kelímků postavených v pyramidě. Každý měl tři střely a káčátkům se podařilo celkem sestřelit 18 kelímků, což po přepočtu na počet dětí dává výsledek 3. Po desetiboji jsme se vrhli na opakování uzlů, stihli jsme si zopakovat všechny uzly, co jsme se učili. Někteří si pamatovali všechny, někteří si je museli oživit 🙂 Konec schůzky patřil naší celooddílové hře Aldabra.

Schůzka 7. 5. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Kačer, Kakabus a Králíček. Úvod schůzky jsme strávili v tělocvičně desetibojem – piškotami. Úkolem dětí bylo během deseti minut sníst co nejvíc piškot, nicméně cesta k nim nebyla nikterak jednoduchá, museli se k nim dostat poslepu. Káčátka zvládla takto získat celkem 4 piškoty. Poté jsme si zahráli hru král a šašek. Poté jsme se přesunuli do klubovny, kde jsme volili bílé pero. Za minulý měsíc jej získal Bambulák, gratulujeme! Poté dostal prostor Kulík, který si s dětmi zahrál hru McDonalds. Konec schůzky jsme strávili na oranžáku hunterem.

Schůzka 30. 4. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Kakabus a Králíček. Úvod schůzky jsme strávili v tělocvičně hrami s míčem. Poté jsme se vrhli na desetiboj – skládačku. Dětem se podařilo splnit tento desetiboj v přepočteném čase 792 s. Po desetiboji jsme se vrhli na Aldabru.

Schůzka 23. 4. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Buchta, Kačer, Kakabus a Králíček. Schůzku jsme dnes strávili na náplavce, kde jsme si nejprve dali další desetiboj, tentokrát měly děti za úkol přenést během 10 min co nejvíce vody pomocí houby. Káčátka zvládla po přepočtu přenosit 1060 ml. Poté jsme hráli hru ve dvojicích, kdy dvojice měla za úkol co nejrychleji splnit tři zadané úkoly. Poté jsme se rozdělili na trojice a hráli hru kámen-nůžky-papír s tím, že se družstva měla dostat na druhou stranu hrací plochy. Konec schůzky patřil vybíjené s kapitány.

Schůzka 16. 4. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Buchta, Kačer, Kakabus, Natka a Rebeka. Dnes si zkusil schůzku odvést Kulík, který se pomalu připravuje na roli vedoucího. Nejprve vzal děti do tělocvičny, kde jsme si zahráli vybiku. Poté jsme si povídali v klubovně a protože bylo dnes krásně, vytáhl Kulík děti ještě na oranžák zahrát si huntera.

Schůzka 9. 4. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Buchta, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Dnes jsme začali desetibojem – praskni balónek. Káčátkům se to podařilo v přepočteném čase 4 s. Poté jsme vyrazili podruhé pro indicii do Aldabry po dopisech. Tentokrát nás cesta vedla kolem kostela, náplavky, pod Hašlerovu vilu, dále na evangelický hřbitov a na Liběhrad, kde se dětem podařilo objevit indicii.

Schůzka 2. 4. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Buchta, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Protože to byla první schůzka v měsíci, začali jsme volbou bílého pera, dnes dostal nejvíce hlasů Kačer, gratulujeme! Pak jsme se vydali na náplavku, kde si pro děti připravil program Marťan, který se připravuje na roli praktikanta. Nejprve se hrál boj o šátek.

Poté se hrála hra sochaři, kdy měla družstva za úkol utvářet sochy podle zadaných kritérií.

Poslední hra byla vybíjená s kapitány.

Schůzka 26. 3. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Buchta, Kačer, Kakabus, Králíček a Rebeka. Nejprve jsme si zahráli netradiční sportovní člověče nezlob se v tělocvičně a vybiku.

Poté jsme se přesunuli do klubovny, kde nás čekal další desetiboj – tentokrát udržet co nejdéle balónky ve vzduchu. Káčátka to dokázala 9 min a 58 s. Po desetiboji následovala hra Pustý ostrov, kde bylo úkolem dětí přijít na to, proč se někdo na pustý ostrov dostane a někdo ne. Úplný konec patřil tradičně Aldabře.

Schůzka 19. 3. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Buchta, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Nejprve jsme se rozehřáli v tělocvičně. Poté následoval malý testík z toho, co si děti pamatují z povídání o vesmíru. Poté jsme se vrhli na souhvězdí, řekli jsme si, co to souhvězdí je, k čemu sloužila a ukázali jsme si pár příkladů souhvězdí. Pak následoval desetiboj – špageta. Stejně jako ostatní oddíly, i Káčátka měla za úkol udělat co nejdelší špagetu během pěti minut. Káčátka dokázala udělat špagetu dlouhou 14 špaget. Po desetiboji jsme hráli Aldabru.

Schůzka 12. 3. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Kačer, Kakabus a Natka. Nejprve jsme si povídali o Plutu, tentokrát si referát připravil Kakabus. Poté jsme se šli rozehřát do tělocvičny. Po rozehřátí jsme se vrhli na Aldabru, kde tentokrát děti dostaly dopis od osudu a měly za úkol projít stezku na jejímž konci byla první indicie hesla, které jim otevře další fázi hry. Děti byly šikovné a všechny připravené úkoly a šifry zvládly a indicii nakonec na Kameníčku objevily.

Schůzka 5. 3. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Buchta, Kačer a Kakabus. Nejprve jsme volili bílé pero, za měsíc únor ho získal Králíček, gratulujeme! Poté jsme šli vybít energii do tělocvičny. Po vybití energie následovalo povídání o Neptunu, referát si připravil Kačer. Poté jsme se pustili do koblihového desetiboje, kluci zvládli sníst koblihy v čase 4 min a 21,91 s. Poté jsme se vrhli na Aldabru.

Schůzka 19. 2. 2019

Dnes na schůzku dorazili Buchta, Kačer, Kakabus a Rebeka. Nejprve jsme pokračovali v našem putování vesmírem, tentokrát jsme zavítali na Uran a popovídal nám o něm Buchta. Poté jsme se vrhli na Aldabru. Na konci schůzky jsme vyrazili na oranžák, kde jsme si zahráli huntera.

Schůzka 12. 2. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Buchta, Kačer a Rebeka. Nejprve jsme se rozehřáli v tělocvičně. Buchta si dodělal oddílové triko. Poté jsme pokračovali v našem putování vesmírem, tentokrát jsme zavítali na Saturn a popovídal nám o něm Bambulák. Poté jsme se vrhli na Aldabru. Dnešní lodě v přístavech nedopadli dobře pro Kačera, který přišel o všechny své dolary 🙂 Na konci schůzky jsme si zahráli udělej-nedovol.

Schůzka 5. 2. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Buchta, Kačer, Kakabus, Králíček a Rebeka. Nejprve jsme se rozehřáli v tělocvičně. Začal únor a tak jsme volili Bílé pero – nejvíce hlasů získala Rebeka, gratulujeme. Poté jsme se vrhli na další planetu Sluneční soustavy – Jupiter. Tentokrát povídala Rebeka. Pak jsme si zahráli udělej-nedovol s novými úkoly.

Schůzka 29. 1. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Kačer, Kakabus a Králíček. Nejprve jsme se rozehřáli v tělocvičně. Poté jsme se vrhli na další planetu Sluneční soustavy – Mars. Tentokrát povídal Kačer. Pak jsme se vrhli na Aldabru. A protože nám skončilo pololetí, závěr schůzky patřil zhodnocení prvního pololetí. Nejprve se vyhlašovala docházka. 100% docházku měli Bambulák, Kačer a Kakabus. Následovalo vyhlášení bodování:

1.místo Bambulák 234 bodů

2. místo Rebeka 200 bodů

3. místo Kačer 171 bodů

4. místo Kakabus 139 bodů

5. místo Natka 112 bodů

6. Králíček 109 bodů

7. místo Buchta 51 bodů

Schůzka 22. 1. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Nejprve jsme se rozehřáli v tělocvičně. Poté jsme se vrhli na další planetu Sluneční soustavy – Zemi a Měsíc. Tentokrát povídali Bambulák a Kakabus. Pak jsme se vrhli na výrobu oddílových triček. Všem se trička moc povedla. Konec schůzky jsme strávili Aldabrou.

Schůzka 15. 1. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Buchta, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Nejprve jsme si zahráli Rebeky modifikovanou verzi upíra. Poté následovala Markéty modifikovaná verze cirkulárky. Další část schůzky probíhala v klubovně, kde jsme nejprve změřili Králíčka, který na minulé schůzce chyběl. Následoval referát Bambuláka o Venuši, doplněný o pár zajímavostí. Pak se hrála hra udělej-nedovol, ve které jde o to, že je vždy dvojice protichůdných úkolů (např. otevři dveře-zavři dveře – kluci se snažili tento úkol splnit tak vehementně, až dveře vysadili z pantů :-)) a úkolem dětí je úkol splnit, nebo bránit splnění úkolu někomu jinému. Dětem se hra natolik líbila, že bylo více kol. Na konci schůzky jsme si krátce zahráli Aldabru.

Schůzka 8. 1. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Buchta, Kačer, Kakabus, Natka a Rebeka. Nejprve jsme nechali děti vybít energii v tělocvičně vracečkou. Poté jsme volili bílé pero, poněvadž nám začal nový měsíc. Nejvíce hlasů získala Rebeka – gratulujeme! Protože se nám rok s rokem sešel, následovalo měření na zeď kolik měřím – nejvyšší káčátko je Bambulák 🙂 Poté nám Buchta řekl svůj referát o Merkuru. Měl to velmi pečlivě připravené. Pak jsme se vrhli na Aldabru, kde děti obchodovaly, stavěly, nakupovaly a řešily úkoly.

Schůzka 18. 12. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Erik, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Nejprve jsme nechali děti vybít energii v tělocvičně vracečkou. Poté jsme si povídali o Slunci. Příště budeme mít první referát dětí, a to o Merkuru – vzal si ho Erik. Zbytek schůzky nám zabrala hra Aldabra. Děti nakupovaly, obchodovaly, plnily úkoly na pozemky, pokrok atd.

Schůzka 11. 12. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Erik, Kačer, Kakabus, Natka a Rebeka. Nejprve jsme nechali děti vybít energii v tělocvičně vracečkou. Poté jsme si zahráli hru boží řetěz zaměřenou na vzájemnou spolupráci. Děti udělaly dva týmy, jejichž úkolem bylo dostat se z bodu A do bodu B, nicméně každý měl jiný počet kroků, které mohl použít. Úkol se podařilo splnit družstvu ve složení Bambulák, Kačer a Rebeka. Poté jsme pokračovali v probírání základů astronomie, tentokrát jsme si povídali o tom, co to je kometa, meteoroid, meteor a meteorit. Pak jsme si zahráli hru Adamsova rodina – do rodiny se podařilo dostat Bambulákovi, Kačerovi a Natce. Nakonec jsme si zahráli Aldabru.

  

Schůzka 4. 12. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Erik, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Nejprve jsme nechali děti vybít energii v tělocvičně vracečkou. Poté jsme si zahráli hru červená a černá, ve které zvítězilo družstvo ve složení Kačer, Bambulák, Chňapka a Rebeka. Protože začal prosinec, volili jsme Bílé pero za listopad – nejvíce hlasů dostala Rebeka, gratulujeme! Následovalo povídání o vesmíru, tentokrát jsme se zaměřili na planety a měsíce. Poté jsme hráli naši novou hru Aldabra. Králíček, který minule chyběl si vybral svůj první pozemek. Ostatní děti začaly obchodovat, někteří si koupily první chatrče na své pozemky. Kakabus si dnes dodělal stromy do osmé úrovně, čímž osmou úroveň zdolal, gratulujeme!

Schůzka 27. 11. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Erik, Kačer, Kakabus, Natka a Rebeka. Nejprve jsme nechali děti vybít energii v tělocvičně cirkulárkou vracečkou. Poté jsme se přesunuli do klubovny, kde jsme pokračovali v započatém tématu – vesmír. Dnes jsme se povídali o tom, co je to černá díra a červí díra. Následně jsem zahájili hru Aldabra. Vysvětlili jsme dětem, jak se hra hraje a všichni si vybrali první pozemek. Na konci schůzky jsme pokračovali v mistrovi uzlovi poslepu – tentokrát jsme vázali ambulanční uzel. Nejrychleji poslepu to zvládl Bambulák v čase 3,45 s. Erik si dnes dodělal druhou a třetí úroveň.

Schůzka 20. 11. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Nejprve jsme děti seznámili s připravovanou vánoční sbírkou pro kralupský útulek – děti mají za úkol přinést nějaký pamlsek, granule, konzervu nebo něco podobného pro pejsky z útulku. Nasbírané pamlsky útulku předáme před vánoci. Poté jsme šli na chvíli vybít energii do tělocvičny. Následně jsme si začali povídat o vesmíru. Nejprve obecně, o tom, co to vlastně vesmír je a co si pod ním děti představují, řekli jsme si co všechno můžeme ve vesmíru najít. Po povídání o vesmíru jsme děti seznámili s novou celooddílovou hrou – Aldabra.

Nakonec jsme si zahráli pantomimu, kde se nejvíce dařilo Rebece a Kakabusovi.

Schůzka 13. 11. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Erik, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Na dnešní schůzku také dorazili Kotě s Vydrou, kteří se začínají připravovat na roli praktikantů. Pro Káčátka si připravili několik soutěží, pomocí nichž si otestovali jak fyzičku dětí, tak jejich znalosti.

Nejprve jsme byli v tělocvičně, kde si děti zahrály račí fotbal. Hra byla fyzicky dost náročná a napínavá. Nakonec vyhrálo družstvo ve složení Erik, Kakabus, Králíček a Natka. Poté si daly děti normální fotbal, ve kterém zase zvítězilo družstvo Bambulák, Kačer, Kotě a Rebeka.

Následovala uzlařská soutěž, kde se všem dařilo velice dobře. Poté se děti opět rozdělily na týmy a hledali obrázky turistických značek a měly za úkol je správně pojmenovat. Na konci schůzky ještě děti dostaly za úkol pantomimu.

Schůzka 6. 11. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Erik, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Protože to byla první schůzka v listopadu, volili jsme Bílé pero – nejvíce hlasů dostala Rebeka, gratulujeme! Po volbě Bílého pera na děti čekala hra po dopisech. První dopis děti zavedl k přívozu, kde nalezli další, napsaný tajným písmem. To se dětem podařilo rozluštit a vydali jsme s k malé vodní elektrárně, kde děti nalezli další dopis. Ten je zavedl dále ke starému evangelickému hřbitovu, kde si Erik udělal bobříka odvahy. Dopis, který děti nalezly u hřbitova byl napsaný morseovkou a dále nás vedl k Liběhradu, kde na ně čekal poslední dopis, který nás odkázal na sklepní prostory naší klubovny, kde na děti čekala odměna.

Schůzka 23. 10. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Nově se do oddílu zapojil Erik. Schůzku jsme zahájili v tělocvičně, kde jsme pro děti připravili překážkovou dráhu, kterou nejrychleji zvládla zvládnout Rebeka.

V klubově jsme opakovali morseovku, v této disciplíně se nejvíc dařilo Bambulákovi. Poté jsme dělali Mistra uzla – tentokrát poslepu co nejrychleji uvázat osmičku. Byl to souboj hodně napínavý, byly tři kola a v každém vedl někdo jiný. Nicméně nakonec rozhodlo poslední kolo, kde rekordního času dosáhl Bambulák.

Na závěr schůzky si Erik dodělal obtisk nohy a udělali jsme si skupinovou fotku na nástěnku.

Schůzka 16. 10. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Dnes jsme šli rovnou ven a to na náplavku. Tam měly děti první úkol, a to správně zorientovat mapu. Ne každý si to pamatoval 🙂

Následovala trasa po azimutech, děti dostaly na začátku první azimut a počet kroků a musely postupně projít celou trasu až do cíle. Cestou sbírali písmenka tajné abecedy, aby nakonec sestavily slovo. Azimutové úseky zvládly v pohodě všechny děti, s tajným písmem už to bylo horší 🙂

Nakonec nám zbyl čas jenom na jednu hru – běhačka s čísly.

Schůzka 9. 10. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Na začátku schůzky jsme se přesunuli do herny, kde na děti čekalo opakování kulturně-poznávací činnosti.

Nejúspěšnější byl tandem Bambulák-Rebeka. Poté jsme si zahráli vybíjenou a konec schůzky jsme strávili hrou, při níž děti udělali dvě družstva a navzájem se překonávali v tom, které družstvo se dostane do zakázaného území pro oslíka a zvládne ho osvobodit za kratší čas.

Schůzka 2. 10. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Nejprve jsme volili Bílé pero za měsíc září 2018 – získal ho Kačer – gratulujeme! Poté jsme opakovali turistické značky, nejvíce bodů získal Bambulák. Bambulák dnes také získal devátou oddílovou úroveň – gratulujeme! Následně si děti dělali každoroční barevné obtisky nohou.

Konec schůzky jsme strávili v herně, kde jsme si zahráli cirkulárku a vybíjenou.

 Schůzka 25. 9. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bambulák, Kačer, Kakabus, Králíček, Natka a Rebeka. Děti nejprve vyplňovaly dotazník ohledně oddílové činnosti, výprav a táborů. Rebeka pak udělala nový rekord ve vázání očko poslepu: 1,21 s. Poté jsme se přesunuli na náplavku, kde měly děti za úkol nasbírat co nejvíc listů stromů nebo keřů, které poznají. Nejvíce stromů poznal Bambulák s Kakabusem. Pak jsme si zahráli schovku.

 Schůzka 18. 9. 2018

Na první schůzku Zlobivých káčátek ve školním roce 2018/2019 dorazili Bambulák, Kačer, Kakabus, Králíček, Párek a Rebeka. S dětmi jsme si nejprve zopakovali pravidla chování na oddíle, které následovalo školení bezpečnosti. Poté jsme si zopakovali uzly, které jsme se již naučili. Konec schůzky jsme strávili na oranžáku hraním huntera.