Menu Zavřeno

Záchranáři 2021/2022

Základní informace o oddíle ve školním roce 2021/2022

Oddíl Záchranáři je zaměřený na výuku první pomoci s důrazem na praxi, kdy si dětí zkouší různé obvazové techniky, učí se resuscitovat a ošetřovat různé druhy poranění.

Schůzky probíhají v pondělí od 16 do 17 hodin

v klubovně na adrese Vltavská 751, Libčice

Cena: 800 Kč/pololetí

Minimální počet dětí 4, maximální počet dětí 8

Volná kapacita: 3/8

Na oddíl dochází: Limetka, Simonka, Polda, Pirát, Robot

Fotky ze schůzek oddílu Záchranáři naleznete zde

Oddílová fotokronika 2021/2022

Schůzka 6. 6. 2022

Na dnešní poslední schůzku záchranářů v tomto školním roce dorazili Limetka a Polda. Dnes si děti plnily úkoly do hodností. Polda si splnil meteorologii a krvácení a kroužek ukončil jako poručík. Limetka si splnil krvácení a zlomeniny a ukončil záchranáře jako generál.

Schůzka 30. 5. 2022

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili Limetka, Pirát, Polda, Robot a Simča. Dnes jsme si nejprve povídali o poranění páteře. Poté jsme se učili ošetřit otevřenou zlomeninu. Nakonec jsme si ukázali jak ošetřit oko a Hippokratovu čepici.

Schůzka 16. 5. 2022

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili Limetka, Polda a Simča. Dnes jsme měli na schůzce zvláštního hosta – policistu ČR. Povídali jsme si o práci policii, o její zapojení do systému IZS, ukázali jsme si obušek, pouta a zkusili jsme si pár hmatů a chvatů.

Schůzka 9. 5. 2022

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili Limetka, Polda a Simča. Dnes jsme pokračovali ve zlomeninách a obvazování. Naučili jsme se šátkový závěs, ošetření zlomeniny žeber, obvaz břicha a obvaz ucha. Limetka si navíc udělal test z anatomie.

Schůzka 2. 5. 2022

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili Limetka, Polda, Robot a Simča. Dnes jsme měli exkurzi k hasičům. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých infomrací o práci hasičů, prohlédly si techniku a seznámily se s prací dobrovolných hasičů.

Schůzka 25. 4. 2022

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili Limetka, Polda, Robot a Simča. Dnes jsme si nejprve zopakovali co jsme se učili o požáru a ošetření popálenin. Poté jsme si ukázali, jak hasit hořícího člověka pomocí oblečení a řekli jsme si něco o hasicích přístrojích. Poté jsme si na zahradě vyzkoušeli vodní, práškový a CO2 hasicí přístroje. Nakonec jsme si ukázali, jak ošetřit zlomeniny dlouhých kostí.

Schůzka 11. 4. 2022

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili Limetka, Polda, Robot a Simča. Dnes jsme si nejprve zopakovali první pomoc u křečových stavů. Poté jsme se učili bandáž dolní končetiny. Začali jsme kapitolu zlomeniny – řekli jsme si jaký je rozdíl mezi vyvrknutím, vykloubením, uzavřenou a otevřenou zlomeninou. Dále jsme si začali povídat o požární ochraně.

Schůzka 4. 4. 2022

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili Robot a Simča. Dnes jsme dělali nácvik ošetření simulovaných úrazů. Děti měly za úkol ošetřit poranění hrudníku šípem, poranění střepy, pád z výšky a úraz elektrickým proudem.

Schůzka 28. 3. 2022

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili Pirát, Robot a Simča. Dnes děti plnily test do hodnosti z anatomie a všem se podařilo ho splnit. Poté jsme si řekli něco o křečových stavech, o febrilních křečích a epilepsii a jak poskytnout první pomoc v těchto případech. Dále jsme se učili prakový obvaz brady.

Schůzka 21. 3. 2022

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili Limetka, Robot a Simča. Dnes děti plnily test do hodnosti z anatomie. Poté jsme se učili obavázat rameno a nakonec jsme začali horolezectví – děti si vyzkoušely úvazky, naučili jsme se osmičkové poutko, vyzkoušely si jak se používá kyblík a řekli jsme si něco o lezení, jištění a záchraně na skalách.

Schůzka 14. 3. 2022

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili Limetka, Pirát a Simča. Dnes děti plnily úkoly do hodností – test z meteorologie, test z anatomie, praktickou zkoušku z transportu Rautekovou metodou. Nakonec jsme si pustili sestřih přírodních katastrof.

Schůzka 7. 3. 2022

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili Limetka a Pirát. Dnes děti plnily úkoly do hodností. Pirát si splnil první a druhou hodnost. Limetka si splnil třetí hodnost.

Schůzka 28. 2. 2022

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili Polda a Simča. Nejprve jsme si povídali o postnatálním vývoji člověka. Poté jsme si řekli něco z meteorologie – probrali jsme si přírodní katastrofy a jaká poranění hrozí pokud jsme těmto katastrofám vystavení. Dále jsme pokračovali v transportu a ukázali jsme si transport raněného pomocí dvou zachránců, nakonec jsme se podívali na výuková videa první pomoci.

Schůzka 21. 2. 2022

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili Limetka, Polda a Simča. Nejprve jsme si povídali o prenatálním vývoji dítěte. Poté jsme si řekli něco z meteorologie – probrali jsme si vítr, bouřku, krupobití a tornádo a jaká poranění hrozí pokud jsme těmto jevům vystavení. Nakonec jsme se učili obvaz rukavička.

Schůzka 31. 1. 2022

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili Limetka a Polda. Nejprve jsme si zopakovali co víme o kůži a poté jsme si povídali o imunitním systému. Začali jsme další téma – základy meteorologie a řekli jsme si o koloběhu vody na Zemi. Dále jsme začali téma transport, ukázali jsme si jak transportovat raněného pomocí Rautekovi metody a dalších. Nakonec jsme pokračovali v obvazování a naučili jsme se obvaz pacička.

Schůzka 24. 1. 2022

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili Limetka, Polda a Simča. Simča a Polda si dnes splnili bobříka záchrany, čímž dosáhli druhé hodnosti a patří jim gratulace. Poté jsme si řekli něco o kůži.

Schůzka 17. 1. 2022

Na dnešní schůzku záchranářů dorazil Limetka. Zopakovali jsme některé věci, na které Limetka chyběl – cizí tělesa, rozmnožovací soustavu, sbíhavý a rozbíhavý obvaz, popáleniny, omrzliny, klasový obvaz, hoblinový obvaz, spirálový obvaz a úraz elektrickým proudem.

Schůzka 10. 1. 2022

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Limetka, Pirát, Polda a Simča. Nejprve si děti plnily test z tepelných poranění. Poté jsme dělali bobříka záchrany, ve kterém mají za úkol ukázat, že jsou schopné ošetřit bezvědomí, zástavu srdce, že umí používat AED, udělat tlakový obvaz, ošetřit pneumothorax a znají důležitá telefonní čísla. Dnes si stihl bobříka záchrany udělat Limetka a dosáhl tak druhé hodnosti Záchranářů, gratulujeme.

Schůzka 3. 1. 2022

Na první schůzku záchranářů v roce 2022 dorazili: Limetka, Martin, Pirát, Polda a Simča. Nejprve jsme si zopakovali kosti a děti si zkusily udělat test z tepelných poranění. Poté jsme si povídali o úpalu a úžehu, svalové soustavě a nakonec jsme dělali bandáž dolní končetiny.

Schůzka 20. 12. 2021

Na poslední schůzku záchranářů v roce 2021 dorazili: Martin, Polda a Simča. Nejprve jsme si povídali o kosterní soustavě, na naší kostře jsme si ukázali nejdůležitější kosti v těle. Poté jsme si zopakovali ošetření pneumothoraxu. Dále jsme se naučili jakým způsobem se postarat o cizí tělesa v dýchacích cestách, kůži, oku a nose. Poté jsme si povídali o omrzlinách a nakonec si ukázali, jak se postarat o člověka, který dostal zásah elektrickým proudem.

Schůzka 13. 12. 2021

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Martin, Pirát, Polda a Simča. Nejprve jsme se učili rozbíhavý obvaz. Poté jsme si povídali o popáleninách a o první pomoci při popáleninách. Poté jsme se učili ošetřit pneumothorax a nakonec jsme si povídali o rozmnožovací soustavě.

Schůzka 6. 12. 2021

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Limetka, Martin, Pirát, Polda a Simča. Nejprve jsme si zopakovali tlakový obvaz a poté jsme se učili obvaz klasový. Následně jsme si povídali o vylučovací soustavě a podívali jsme se, jak vypadá ledvina.

Schůzka 29. 11. 2021

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Limetka, Martin, Polda a Simča. Nejprve jsme si zopakovali kruhový obvaz a poté jsme si zopakovali s naším anatomickým modelem co už jsme se učili a pověděli jsme si něco o trávící soustavě a děti si prohlédly žaludek. Potom jsme se učili další typ obvazu – hoblinový.

Schůzka 22. 11. 2021

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Limetka, Martin, Polda a Simča. Nejprve jsme si zopakovali kruhový obvaz a poté se vrhli na výrobu oddílových triček. Potom jsme si povídali o nervové soustavě a podívali jsme se na strukturu mozku.

Schůzka 15. 11. 2021

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Limetka, Martin, Pirát a Polda. Nejprve jsme si povídali o oběhové soustavě, děti poslouchali srdce stetoskopem, poté jsme si řekli něco o dýchací soustavě a pak se děti vrhly a pitvání srdce a plic, viděly strukturu obou těchto orgánů a dozvěděly se mnoho zajímavého. Na konci schůzky jsme si pověděli něco o obvazech a kluci se naučili kruhový obvaz.

Schůzka 8. 11. 2021

Na dnešní schůzku záchranářů dorazila Simonka. Udělali jsme si základní přehled o obvazových materiálech. Poté jsme se učili základní obvazové techniky – kruhový obvaz, spirálový obvaz, hoblinový obvaz a klasový obvaz.

Schůzka 1. 11. 2021

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Limetka, Martin, Pirát, Polda a Simonka. Dnes děti plnili první dva úkoly do záchranářských hodností – bezvědomí a resuscitaci. Měly za úkol ukázat, že se umí postarat o člověka v bezvědomí, šoku, že umí důležitá čísla, že dokáží pracovat s AED, že umí resuscitovat a uložit postiženého do zotavovací polohy. Pirát byl dnes na záchranářích poprvé, tak se učil, co již ostatní umí. Všichni ostatní úspěšně zkoušky zvládli a získali tak první hodnost.

Schůzka 25. 10. 2021

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Limetka a Simonka. Nejprve jsme si zopakovali práci s AED. Poté jsme pokračovali v anatomii a povídali si o oběhové soustavě, děti si vyzkoušeli poslech srdce pomocí fonendoskopu. Nakonec jsme pitvali srdce, kde děti viděly struktury, komory, síně, chlopně, aortu a další součásti srdce.

Schůzka 18. 10. 2021

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Jakub, Limetka, Martin a Simonka. Nejprve jsme se podívali na video o KPR, kde děti viděly jak se to nemá dělat, jak správně resuscitovat a skutečný zásah. Poté jsme se učili pracovat s AED. Po defibrilaci jsme začali s anatomií – první povídání bylo o smyslech. Nakonec si děti udělaly obtisky chodidel.

Schůzka 11. 10. 2021

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Jakub, Limetka, Martin a Simonka. Nejprve jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla a ošetření člověka v bezvědomí. Poté jsme se učili KPCR – děti si vyzkoušely resuscitaci miminka, dítěte a dospělého. Nakonec jsme si ještě ukázali uložení do zotavovací polohy a co dělat, když někdo omdlí.

Schůzka 4. 10. 2021

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Jakub, Limetka, Martin a Simonka. Nejprve jsme si řekli pravidla a poté si vysvětlili co se vlastně budeme učit a sytém hodností. První o čem jsme si povídali bylo co je to první pomoc. Dále jsme si řekli důležitá telefonní čísla a jak správně volat o pomoc. Poté jsme si ukázali jak se postarat o člověka, který leží v bezvědomí.

Schůzka 20. 9. 2021

Na první seznamovací schůzku Záchranářů dorazili Simča, Martin a Kuba. Řekli jsme si o čem kroužek bude, ukázali naše prostory a seznámili jsme se.