Menu Zavřeno

Záchranáři 2019/2020

Základní informace o oddíle ve školním roce 2019/2020

Oddíl Záchranáři je zaměřený na výuku první pomoci s důrazem na praxi, kdy si dětí zkouší různé obvazové techniky, učí se resuscitovat a ošetřovat různé druhy poranění.

Na oddíl docházeli: Bobeš, Mimoň, Lerik, Vlak

Fotky ze schůzek Záchranářů naleznete zde.

Oddílová fotokronika 2019/2020

Schůzka 10. 3. 2020

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Bobeš, Lerik a Mimoň. Dnes jsme se učili nejprve náplasťový steh AKA motýlkový obvaz používaný jako alternativa pro ošetření rány, kterou by bylo potřeba sešít. Dále jsme se učili hvězdicový obvaz hrudníku a zad. Tento, již pokročilý obvaz, se dětem docela pěkně povedl. Poslední část schůzky jsme věnovali poslední kapitole anatomie – imunitnímu systému. Docela to vyšlo časově s nařízením vlády ohledně opatření proti šíření onemocnění COVID-19 a tak jsme si s dětmi povídali i o této nemoci, která je tak aktuální. 

Schůzka 25. 2. 2020

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Mimoň a Vlak. Dnes jsme se učili dva obvazy – klasový obvaz ramene a bandáž dolní končetiny. Oba obvazy kluci zvládli, i když obvaz ramene jim nešel úplně na poprvé. Po obvazování jsme pokračovali v anatomii, tentokrát na téma postnatální vývoj člověka, kde jsme si pověděli něco ke každému vývojové období člověka od porodu až po smrt. Vysvětlili jsme si také pojem klinická smrt. 

Schůzka 18. 2. 2020

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Mimoň a Vlak. Nejprve si děti udělaly test z meteorologie a oba ho zvládli na jedničku. Poté jsme pokračovali v anatomii. Dnešní téma byl prenatální vývoj člověka. Poté jsme se vrhli na další obvazové techniky, tentokrát na prakové obvazy a učili jsme se, jak ovázat bradu a nos. V rámci obvazování nosu jsme si také ukázali jak správně ošetřit krvácení z nosu. 

Schůzka 11. 2. 2020

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Bobeš, Mimoň a Vlak. Nejprve jsme pokračovali v anatomii. Dnešní téma bylo kůže. Řekli jsme si k čemu vlastně kůži máme, jaké jsou její součásti a jaké nejčastější poranění nám mohou kůži poškodit. Poté se děti učily rukavičku. Tento již poněkud těžký obvaz na obvázání prstů u ruky nakonec všichni zvládli, sice ne úplně úhledně, ale na to, že ho vázaly poprvé tak skvělý výsledek u všech. 

Schůzka 4. 2. 2020

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Bobeš, Lerik, Mimoň a Vlak. Nejprve jsme pokračovali v anatomii. Z našeho kostlivce jsme udělali nabušeného ramba plného svalů, neboť na řadě byla svalová soustava.  Poté jsme dokončili povídání o meteorologii, řekli jsme si něco o nebezpečných meteorologických jevech a poté jsme se podívali na sestřih těchto jevů, aby děti měly představu co to znamená lavina, výbuch sopky, vlna tsunami, hurikán, tornádo, povodně. 

Schůzka 28. 1. 2020

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Bobeš, Mimoň a Vlak. Nejprve jsme pokračovali v povídání o meteorologii, řekli jsme si něco o větru, bouřce a krupobití. řekli jsme si jak se chovat za bouřky a v krupobití a jak pomoci člověku zasaženému bleskem nebo kroupami. Poté jsme se podívali na dvě interaktivní videa pořadu sanitka – dušení a popáleniny, kdy děti ve vymezených částech měly za úkol rozhodnout správný postup – neudělaly ani jednu chybičku 🙂 Zbytek schůzky patřil anatomii – tentokrát jsme probírali kosterní soustavu – řekli jsme si k čemu jsou nám kosti dobré a ukázali si pár nejdůležitějších kostí na našem anatomickém modelu. 

Schůzka 21. 1. 2020

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Bobeš, Lerik, Mimoň a Vlak. Nejprve jsme se učili pacičku. Pacička je obvaz ruky, který již vyžaduje trochu obvazové zručnosti. Poté jsme si povídali o tom, co s cizími tělesy v těle – velké předměty v ráně, drobné předměty v kůži, co dělat když máme něco v oku, uchu, nose nebo v dýchacích cestách. Děti se naučily Heimlichův manévr. Konec schůzky patřil prvnímu povídání o meteorologii – koloběhu vody a druzích mraků. 

Schůzka 14. 1. 2020

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Lerik, Mimoň a Vlak. Nejprve jsme se učili sbíhavý obvaz. Tento již trochu těžší obvaz se všem hezky povedl. Poté jsme pokračovali ve výuce anatomie, tentokrát na téma rozmnožovací soustava. Na závěr schůzky jsme se učili ošetřovat život ohrožující poranění – pneumothorax. 

Schůzka 7. 1. 2020

Na dnešní první schůzku záchranářů v roce 2020 dorazili: Bobeš, Mimoň a Vlak. Nejprve jsme na tabuli kolik měřím zaznamenali jak vyrostli za poslední rok Vlak a Marťan. Poté jsme si zopakovali látku z minula – trávicí soustavu. Poté si děti s Marťanem udělali teoretický úvod do vylučovací soustavy, který jsme doplnili pohledem do vnitřní struktury ledviny pomocí pitvy.

Schůzka 3. 12. 2019

Na dnešní poslední schůzku záchranářů v roce 2019 dorazili: Bobeš, Lerik, Mimoň a Vlak. Na dnešní schůzce děti plnily Bobříka záchrany. K jeho získání musely správně říct důležitá telefonní čísla, ukázat pomoc člověku v bezvědomí, ukázat resuscitaci, ukázat práci s AED, správně uvázat tlakový obvaz a uložit pacienta do zotavovací polohy. Kluci byli šikovní a všichni si bobříka splnili, gratulujeme!

Schůzka 26. 11. 2019

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Bobeš, Lerik, Mimoň a Vlak. Na začátku schůzky jsme si zopakovali oběhovou soustavu. Poté jsme se s dětmi učili rozbíhavý obvaz. Po praktickém nácviku obvazu jsme si povídali o omrzlinách a jejich ošetření a o úrazu elektrickým proudem. Konec schůzky patřil anatomii, kdy jsme si za pomoci modelu ukázali, kde jsou nejdůležitější orgány v těle a řekli něco o anatomii trávicí soustavy. 

Schůzka 19. 11. 2019

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Bobeš, Lerik, Mimoň a Vlak. Dnešní téma schůzky bylo oběhová soustava. Nejprve jsme si s dětmi povídali o tom, co to oběhová soustava je, proč je pro život tak důležitá a z jakých částí se skládá. Poté si děti vyzkoušely stetoskop a poslouchaly jak bije srdce. Dalším jejich úkolem bylo změřit si puls v klidu za minutu. Poté si trochu zacvičily a měřily si puls po cvičení. Všichni si naměřili více tepů za minutu po cvičení, tak jsme si povídali, proč to tak je. Poslední část patřila pitvě srdce. Každý dostal jedno velké vepřové a jedno malé kuřecí. Během pitvy jsme si řekli jak srdce pracuje, jaké má části a děti si jednotlivé části se zájmem prohlížely. 

Schůzka 12. 11. 2019

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Lerik, Mimoň a Vlak. Začátek schůzky jsme věnovali opakování klasového obvazu. Poté jsme si povídali o dýchací soustavě a kluci plnili dva úkoly – nejprve si měřili kolikrát se během minuty nadechnou, poté si zkoušeli jak dlouho vydrží nedýchat. Po anatomii jsme se věnovali krvácení – jak ošetřit krvácení z krku a jak správně ošetřit krvácení z nosu. Nakonec jsme začali kapitolu tepelná poranění a povídali si o popáleninách a jejich ošetřování. 

Schůzka 5. 11. 2019

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Bobeš, Lerik, Mimoň a Vlak. Navíc se k nám dnes připojil Kakabus s Králíčkem. Začátek schůzky jsme věnovali anatomii a povídali si o nervové soustavě. Poté si kluci zopakovali tlakový obvaz. Dále jsme se dnes naučili jak se dělá kruhový obvaz, hoblinový obvaz, spirálový obvaz a klasový obvaz, které nám budou sloužit jako základ dalších obvazových technik. 

Schůzka 22. 10. 2019

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Bobeš, Lerik, Mimoň a Vlak. Začátek schůzky patřil anatomii – nejprve krátké opakování a pak jsme dokončily smysly. Poté jsme si začali povídat o krvácení a jakým způsobem se zastavuje, dále o různých obvazech. Kluci se dnes naučili tlakový obvaz. 

Schůzka 15. 10. 2019

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Bobeš, Lerik, Mimoň a Vlak. Dnes si kluci plnili první dvě záchranářské zkoušky, ve kterých mají prokázat, že to co se učili, se skutečně naučili 🙂 Dnešní zkoušky byly z resuscitace a bezvědomí. Děti měly za úkol ukázat resuscitaci kojence po dobu 1 min, resuscitaci dítěte po dobu 5 min, vyšetření pacienta v bezvědomí, uložení do zotavovací polohy, pomoc pacientovi v šoku, říct nám důležitá telefonní čísla a co je potřeba říct když se volá první pomoc. Všichni prokázali, že se v těchto dovednostech orientují natolik dobře, že si všichni vysloužili první hodnost záchranáře, gratulujeme! Po zkouškách jsme si ještě zopakovali použití AED, ukázali jsme si jak se používá ambuvak a začali další velkou kapitolu – anatomii, kde jsme si povídali o smyslech. 

Schůzka 8. 10. 2019

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Bobeš, Lerik, Mimoň a Vlak. Na začátku schůzky jsme si pustili video o resuscitaci, ve kterém děti viděly jak to nedělat – Mr. Bean, další část patřila tomu jak to správně dělat a poslední část videa jim ukázala skutečný zásah záchranářů. Dnešní téma bylo AED. Děti si vyzkoušely na vlastní kůži jakým způsobem se defibrilátor používá. Simulovali jsme si situace, kdy dvojice na procházce náhodou objevila člověka v bezvědomí a musela provést všechny úkony od prvotního vyšetření postiženého, přes zjištění zda dýchá a má tep, zavolání záchranné služby, resuscitace s použitím AED až po uložení do zotavovací polohy. 

Schůzka 1. 10. 2019

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Bobeš, Lerik, Mimoň a Vlak. Na začátku schůzky jsme si zopakovali zjištění stavu vědomí. Poté se děti učily uložení postiženého do zotavovací polohy. Povídali jsme si o tom, jak pomoci člověku omdlel a učili se resuscitaci dítěte a dospělého. 

Schůzka 24. 9. 2019

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Bobeš, Lerik, Mimoň a Vlak. Na začátku schůzky jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla z minula. Poté jsme začali velkou kapitolu – Kardiopulmonálněcerebrální resuscitaci. Nejprve jsme se učili, jak vyšetřit člověka, kterého nalezneme někde ležet – jak zjistit, zda je při vědomí, jak zjistit zda dýchá a zda má tep. Ukázali jsme si, kde se provádí srdeční masáž. Poté se již děti vrhli na figurínu miminka a učili se postup KPCR u nejmenších dětí. 

Schůzka 17. 9. 2019

Na první schůzku Záchranářů přišli: Mimoň, Lerik a Vlak. Po nezbytném školení jsme si nejprve povídali o systému záchranářských úrovní, které budou děti v rámci oddílu plnit. Dále jsme si povídali o tom, co to je první pomoc, jak volat o pomoc – ať už pomocí telefonu, nebo jak si zavolat pomoc v případě, že telefon nemáme. Ukázali jsme si, jak se dává znamení záchranářskému vrtulníku a řekli, co všechno patří do integrovaného záchranného systému v České republice.