Menu Zavřeno

Záchranáři 2018/2019

Základní informace o oddíle ve školním roce 2018/2019

Oddíl Záchranáři je zaměřený na výuku první pomoci s důrazem na praxi, kdy si dětí zkouší různé obvazové techniky, učí se resuscitovat a ošetřovat různé druhy poranění.

Na oddíl docházeli: Dominik, Filip, Kristián, Natálka, Patrik, Petra, Tomáš

Fotky ze schůzek Záchranářů naleznete zde.

Oddílová kronika 2018/2019

Schůzka 22. 5. 2019

Na dnešní schůzku Záchranářů přišli: Filip, Petra a Tom. Nejprve jsme probírali zlomeniny, ukázali jsme si jak je možné zlomeniny ošetřit, vyzkoušeli jsme si ošetření zlomeniny prstu, ruky, nohy, žeber. Naučili jsme se šátkový závěs. Pověděli jsme si také, jak se chovat v případě, že máme podezření na poranění páteře a ukázali jsme si, jak se fixuje krk. Poté jsme si povídali o křečových stavech – o febrilních křečích a o epileptickém záchvatu. Po křečových stavech jsme dokončili transport raněných, ukázali jsme si, jak je možné si vyrobit provizorní nosítka z peřiny a naučili jsme se stoličku.

Schůzka 24. 4. 2019

Na dnešní schůzku Záchranářů přišli: Filip, Natálka, Patrik, Petra, Robert a Tom. Dnes jsme dokončili obvazové techniky – děti se naučily rukavičku a pacičku. Dokončili jsme také tepelná poranění – omrzliny. Probrali jsme, co dělat, když máme v různých částech těla cizí předměty, dále jsme se naučili ošetřit pneumothorax a začali jsme kapitolu transport.

Schůzka 10. 4. 2019

Na dnešní schůzku Záchranářů přišli: Filip, Natálka, Patrik, Petra, Robert a Tom. Dnes jsme pokračovali v obvazových technikách. Děti se učily obvaz oka, ucha a Hippokratovu čepici. Dále jsme si povídali o tepelných poraněních – úpalu, úžehu a popáleninách.

Schůzka 27. 3. 2019

Na dnešní schůzku Záchranářů přišli: Filip, Natálka, Patrik, Robert a Tom. Pokračovali jsme v obvazových technikách. Učili jsme se sbíhavý a rozbíhavý obvaz, dále bandáž dolní končetiny a obvaz ramene.

Schůzka 30. 1. 2019

Na dnešní schůzku Záchranářů přišli: David, Dominik, Filip, Natálka, Petr, Petra, Robert a Šimon. Na začátku schůzky jsem si zopakovali oběhovou soustavu. Poté jsme se vrhli na obvazové techniky. Nejprve jsme si vyzkoušeli kruhový obvaz, hoblinový obvaz a klasový obvaz. Nakonec se děti naučily tlakový obvaz.

Schůzka 16. 1. 2019

Na dnešní schůzku Záchranářů přišli: David, Dominik, Filip, Natálka, Patrik, Petr, Petra, Robert a Šimon. Dnešní hlavní téma byla oběhová soustava a srdce. Na začátku jsme si povídali a zjišťovali, co děti vědí o oběhové soustavě a srdci. Pak následovala anatomická pitva srdce (v podání dětí :-)), kdy děti dostaly srdce a zkoumaly je. Pak si děti poslechly srdce pomocí fonendoskopu, změřili tlak tonometrem a počítaly tepy srdce v klidu a po běhu. Konec schůzky patřil úvodu do krvácení, kdy jsme si stihli říct, jaké druhy krvácení máme, jakým způsobem zastavit krvácení z nosu a jak postupovat při krvácení na krku.

Schůzka 31. 10. 2018

Na dnešní schůzku Záchranářů přišli: David, Dominik, Filip, Natálka, Patrik, Petr, Petra, Robert a Šimon. Protože to byla schůzce po delší pauze, kdy děti měli ve středy jiné aktivity, začali jsme malým zkoušením toho, co si pamatují. Pak si děti vyzkoušely AED. Dokončili jsme resuscitaci a to tím, že si děti vyzkoušely, jak se provádí umělé dýchání pomocí ambuvaku. Následovalo povídání o tom, co dělat, když má poraněný někde cizí předmět v těle, vyzkoušeli jsme si Heimlichův manévr. Konec schůzky patřil šoku – děti se dozvěděly co to šok je a jak se člověka v šoku postarat. Vyzkoušeli jsme si protišokovou a autotransfuzní polohu.

Schůzka 31. 10. 2018

Na dnešní schůzku Záchranářů přišli: Dominik, Filip, Kristián, Natálka, Patrik, Petr a Petra.  Dnešní téma bylo kardio-pulmonálně-cerebrální resuscitace. Děti si vyzkoušely resuscitaci miminka, dítěte i dospělého. Po odzkoušení následovala 5 min resuscitace dítěte – zvládli to skoro všichni 🙂 Nakonec jsme se podívali na video jak resuscitaci nedělat v podání Mr. Beana a jak ji správně dělat.

Schůzka 17. 10. 2018

Na první schůzku Záchranářů organizovanou pro děti z Dětského domova v Kralupech nad Vltavou ve školním roce 2018/2019 přišlo sedm dětí: Dominik, Filip, Kristián, Natálka, Patrik, Petr a Petra.  S dětmi jsme si nejprve řekli pravidla chování na oddíle. Poté jsme si řekli něco o tom, co je to první pomoc, jak ji rozdělujeme. Pak jsme si povídali o tom, jakým způsobem volat pomoc. Povídali jsme si o tom, jak pomoci člověku se ztrátou vědomí. Na konci schůzky jsme si začali povídat o resuscitaci. Děti si vyzkoušely jakým způsobem člověka v bezvědomí zkontrolovat – reakce na podnět, kontrola dýchacích cest, záklon hlavy, kontrola dechu, kontrola tepu, ukázání správného místa, kde se provádí masáž srdce.

Nakonec si děti vyzkoušely zotavovací polohu. Děti byly velmi zvídavé a zasypaly nás spoustou otázek 🙂