Menu Zavřeno

Záchranáři 2020/2021

Základní informace o oddíle ve školním roce 2020/2021

Oddíl Záchranáři je zaměřený na výuku první pomoci s důrazem na praxi, kdy si dětí zkouší různé obvazové techniky, učí se resuscitovat a ošetřovat různé druhy poranění.

Na oddíl docházeli: Bobeš, Králíček, Lerik, Mimoň, Vlak,

Fotky ze schůzek oddílu Záchranáři naleznete zde

Oddílová fotokronika 2020/2021

Schůzka 15. 6. 2021

Poslední schůzky v tomto školním roce se zúčastnili: Králíček, Kakabus, Mimoň a Vlak a schůzku si přišel vyzkoušet také Bob. Schůzka se uskutečnila na koupališti v Libčicích a byla zaměřená na vodní záchranu. Děti se nejprve rozplavaly, poté si zopakovaly skok do neznámé vody a záchranářský kraul. Poté jsme si ukázaly, jak přitáhnout tonoucího pomocí záchranářského pásu, vytažení na břeh a zopakovali jsme si KPR a zotavovací polohu. Všichni si splnili zkoušku z vodní záchrany. Nakonec jsme si zhodnotili celoroční činnost. Nejvyšší hodnosti GENERÁL se podařilo dosáhnout Mimoňovi a Vlakovi – gratulujeme.

Schůzka 8. 6. 2021

Dnešní schůzky se zúčastnili: Králíček, Kakabus, Mimoň a Vlak. Dnes děti plnily zkoušku ze zlomenin. Každý si vylosoval dvě, které musel správně ošetřit a všichni uspěli. Poté jsme si řekli, jak ošetřit ztrátové poranění, co dělat v případě otravy, uštknutí hadem nebo pokousání. Děti si také vyzkoušely fixaci krku, kyčle, či prstů.

Schůzka 1. 6. 2021

Dnešní schůzky se zúčastnili: Králíček, Lerik, Mimoň a Vlak. Dnes jsme dokončili téma zlomeniny. Kluci si vyzkoušeli šátkový závěs, obvaz zlomeniny žeber a ošetření otevřené zlomeniny. Řekli jsme si také co dělat v případě podezření na poškození páteře.

Schůzka 25. 5. 2021

Dnešní schůzky se zúčastnili: Králíček, Lerik, Mimoň a Vlak. Začátek schůzky patřil plnění zkoušky z transportu, kde měly děti za úkol Rautekovou metodou provést transport raněného na vzdálenost 15 m, všichni splnili. Poté jsme dokončili ošetřování vykloubenin – zkoušeli jsme si ovázat rameno. Nakonec jsme se vrhli na zlomeniny, ty jsme si rozdělili a ukázali si, jak ošetřit zlomeniny dlouhých kostí.

Schůzka 18. 5. 2021

Dnešní schůzky se zúčastnili: Králíček, Lerik, Mimoň a Vlak. Králíček s Lerikem si vyráběli oddílová trička. Vlak si splnil zkoušku z požární ochrany. Mimoň si splnil test z tepelných poranění a zkoušku z požární ochrany. Nakonec jsme pokračovali ve zlomeninách a učili jsme se obvaz kyčle.

Schůzka 11. 5. 2021

Dnešní schůzky záchranářů se zúčastnili: Lerik, Mimoň a Vlak. Dnes děti vyráběli trička. Zvolili jsme kombinaci nažehlování, foukání a kreslení fixami na textil.

Schůzka 4. 5. 2021

Dnešní schůzky záchranářů se zúčastnili: Lerik, Mimoň a Vlak. Na začátku schůzky si děti plnily test z tepelných poranění, který úspěšně splnil Lerik a Vlak. Poté jsme se vrhli na další velké téma a to zlomeniny. Na úvod jsme si řekli, jak se zlomeniny rozdělují, jak zlomeninu poznat. Poté jsme se vrhli na nácvik ošetření vykloubení kolenního a loketního kloubu.

Schůzka 27. 4. 2021

Dnešní schůzky záchranářů se zúčastnili: Králík, Lerik, Mimoň a Vlak. Na začátku schůzky prošli Mimoň a Vlak testováním na SARS-CoV-2 a Králík s Lerikem si dělali test z anatomie do úrovní. Poté jsme se vrhli na dokončení obvazových technik a učili jsme se pracovat s hadicovými obvazy. Kluci si zkusili ovázat ruku, hlavu a hrudník.

Schůzka 20. 4. 2021

Dnešní schůzky záchranářů se zúčastnili: Mimoň a Vlak. Dnes kluci dělali test z anatomie do úrovní. Oba test splnili a v rámci vyhodnocení jsme si ještě hlouběji připomněli důležité poznatky z anatomie člověka.

Schůzka 13. 4. 2021

První schůzky záchranářů v roce 2021 se zúčastnili: Lerik, Mimoň a Vlak. Dnešní schůzku jsme zahájili testováním na Covid pomocí antigenního testu ze slin. Poté kluci plnili zkoušku záchranářů – krvácení, kde měli za úkol správně ošetřit pneumothorax a vylosované krvácení. Ani po 5 měsících nevyšli ze cviku a všichni zkoušku krvácení splnili.

Schůzka 22. 12. 2020

Dnešní poslední schůzky záchranářů v roce 2020 se zúčastnili: Lerik, Mimoň a Vlak. Dnešní schůzka byla speciální a prodloužená s ohledem na prázdniny, které již děti měly. První část schůzky jsme věnovali lezení – zopakovali jsme si osmičku a osmičkové poutko, řekli jsme si něco o lezeckých pomůckách se zaměřením na jištění a chvíli trénovali lezení na boulderu a jištění.

Další část schůzky jsme věnovali výrobě skořicové masti. Základem byla lékařská vazelína a výtažek skořice v olivovém oleji. Kluci si odnesli každý tři kousky.

Dále jsme dělali obtisky chodidel, které děláme se všemi oddíly na památku.

Neméně zajímavá byla poslední část schůzky, na které si kluci zopakovali naučené záchranářské dovednosti. Jeden vždy představoval zraněného, další dva záchranáře. Poranění byla různého typu – úraz elektrickým proudem; pád z výšky s poraněním ramena, kotníku a kolena; řezné rány od rozbitého skla a pneumothorax s upadnutím do šoku způsobený bodnou ranou do hrudníku. Některá poranění se klukům podařilo ošetřit lépe, jiná trošku hůře, ale všem se hrozně líbilo zapojení umělé krve 🙂

Schůzka 15. 12. 2020

Dnešní schůzky záchranářů se zúčastnili: Lerik, Mimoň a Vlak. Schůzku jsme zahájili již poměrně složitým obvazem hrudníku. Poté jsme si zopakovali jakým způsobem ošetřujeme popáleniny, dále jsme si řekli, jaká nebezpečí skýtají chemikálie a jak ošetřit poranění způsobená chemikáliemi, dále jsme si řekli rizika radioaktivních látek a teroristických útoků. Konec schůzky jsme věnovali úvodu do zlomenin, kdy jsme se učili rozdíl mezi zlomeninou, vykloubením a naražením, rozdělili jsme si zlomeniny na uzavřené a otevřené.

Schůzka 8. 12. 2020

Dnešní schůzky záchranářů po lock-downu se zúčastnili: Králíček, Lerik, Mimoň a Vlak. Schůzku jsme zahájili bandáží dolní končetiny. Poté se děti učily ošetřit poraněné rameno. Nakonec jsme se pokračovali v požární ochraně, řekli jsme si co dělat v případě požáru, jak požáry hasit a jaká poranění nejčastěji vznikají při požáru.

Schůzka 6. 10. 2020

Dnešní schůzky záchranářů se zúčastnili: Bobeš, Králíček, Mimoň a Vlak. Schůzku jsme zahájili opakováním sbíhavého a rozbíhavého obvazu. Poté jsme si zopakovali ošetření pneumothoraxu. Dále jsme dokončili kapitolu transport – děti si vyzkoušely udělat provizorní nosítka. Nakonec jsme si začali povídat o požární ochraně.

Schůzka 29. 9. 2020

Na dnešní schůzku záchranářů dorazili: Bobeš, Lerik, Mimoň a Vlak. První část schůzky patřila opakování práce s AED. Poté kluci opakovali ošetření masivního krvácení pomocí tlakového obvazu. Nakonec jsme si ukázali základní techniky transportu raněných Rautekovým manévrem, či nošení ve dvou na stoličce. Nechybělo ani simulované volání na záchrannou službu.

Schůzka 22. 9. 2020

Na dnešní záchranáře dorazili: Bobeš, Králíček, Lerik, Mimoň a Vlak. Sešli jsme se na zahradě klubovny a opakovali nejprve důležitá telefonní čísla. Poté jsme si zopakovali vyšetření pacienta v bezvědomí a KPR. Nakonec jsme si zopakovali zotavovací polohu.

Schůzka 15. 9. 2020

První schůzka záchranářů v letošním školním roce proběhla na koupališti v Libčích. Na schůzku dorazil Mimoň a Vlak. Po úvodu, kdy jsme si řekli co nás čeká, zopakovali pravidla a připomněli základní prvky bezpečnosti, jsme se vrhli na vodní záchranu. Protože kluci již měli za sebou první nácvik v bazénu, rovnou jsme si zopakovali záchranářský skok do neznámé vody, záchranářského kraula a vytažení tonoucího na břeh. Poté jsme si vyzkoušeli narovnání a tažení tonoucího. Řekli jsme si, jaká jsou hlavní rizika ve vodě, co je aktivní tonoucí a co pasivní tonoucí. Na úplný konec jsme si velmi rychle zopakovali základ KPCR.