Menu Zavřeno

Kočičí tlapky 2018/2019

Základní informace o oddíle ve školním roce 2018/2019

Oddíl Kočičí tlapky je zaměřený především na turistiku, cestování, zálesácké dovednosti, environmentální výchovu a hry.

Na oddíl docházeli: Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Nutella, Pamprdlák, Šampon, Šavlozubot, Vydra, Zlobidlo

Fotky ze schůzek Kočičích tlapek naleznete zde.

Přihláška

Oddílová kronika 2018/2019

Schůzka 27. 6. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Nesmysl, Nutella, Šampon a Vydra. Poslední schůzku ve školním roce 2018/2019 jsme strávili na koupališti. Nejprve jsme děti požádali o vyplnění zpětné vazby k průběhu oddílu formou dotazníku. Poté jsme se vrhli na vyhodnocení druhého pololetí. V oddílovém desetiboji získaly tlapky celkem 3 vítězství, což na výhru bohužel nestačilo. 100% docházku nikdo z dětí nesplnil. Co se týče bodování, tak výsledky jsou zde:

  1. Marťan           169 bodů
  2. Vydra             159 bodů
  3. Kotě               156 bodů
  4. Čoklik            153 bodů
  5. Pamprdlák     135 bodů
  6. Šampon         129 bodů
  7. Bobeš            103 bodů
  8. Zlobidlo          71 bodů
  9. Nesmysl          68 bodů
  10. Nutella            56 bodů

Pro Marťana to byla poslední schůzka s tlapkami v roli dítěte, v příštím školním roce už mu bude 15 a bude již praktikant. Po vyhodnocení bodování jsme se pořádně vyblbli ve vodě plaváním, kohoutími zápasy či hrou na honěnou.

Již téměř neuvěřitelný sedmý rok s Tlapkami je za námi a už se těšíme v dalším školním roce na viděnou. 

Schůzka 13. 6. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Nutella, Pamprdlák, Šampon, Vydra a Zlobidlo. Úvod schůzky patřil skupinové práci dětí, tentokrát na téma elektrárny. Poté jsme si povídali o zdrojích energie, rozdělili jsme si je na obnovitelné a neobnovitelné a řekli něco o jednotlivých typech elektráren a nakoukli jsem i do budoucnosti energetiky. Poté se děti rozdělily na dvě družstva a následovalo štafetové plavání. Poté děti skákaly – měly za úkol skočit šipku, bombu, panáka a dva volné skoky, u nichž se hodnotila kreativita. Poté následovala volná zábava v bazénu.

Schůzka 6. 6. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Nesmysl, Šampon a Vydra. Úvod patřil již tradičně Bílému peru, tentokrát se volilo za měsíc květen a vyhrál Bobeš, gratulujeme! Poté nás čekal poslední desetiboj – pálka a míček, ve kterém se tlapkám docela dařilo, ale zda to stačilo k vítězství, to se uvidí 🙂 Po desetiboji děti pracovaly ve skupinách a řešily otázky spojené s ekologickými organizacemi a ekoterorismem. Po práci ve skupinách jsme si povídali o kontaminaci potravy, ekologických organizacích a ekoterorismu. Konec schůzky patřil hře – kdy proti sobě soupeřily dvojice, jeden z dvojice měl za úkol trefit míčkem protihráče, měl však zavázané oči a druhý ho musel navigovat.

Schůzka 30. 5. 2019

Dnes na schůzku dorazili Kotě, Marťan, Pamprdlák a Vydra. Na dnešní schůzce jsme se věnovali další části environmentální výchovy. Povídali jsme si o hlukovém znečištění, světelném znečištění, radiačním znečištění, tepelném znečištění a o snížení estetické hodnoty. Děti dostaly za úkol vymyslet každý za sebe tři nejzávažnější aspekty světelného a hlukového znečištění.

Schůzka 23. 5. 2019

Dnes na schůzku dorazili Kotě, Marťan, Nesmysl, Nutella, Pamprdlák, Šampon a Vydra. Úvod schůzky patřil desetiboji – hodu. Úkolem dětí bylo trefit co nejvíce krát na vytyčený cíl pomocí tenisáku. Tlapkám se podařilo trefit 7x, což znamená v přepočtu 1 bod za tuto disciplínu. Po desetiboji jsme se vrhli na další část environmentální výchovy – znečištění půdy. Jako obvykle jsme začali prací ve skupinách, kdy tentokrát měly děti za úkol zapřemýšlet nad třemi největšími znečišťovateli půdy. Po práci ve skupinách jsme diskutovali o znečištění půdy, o jeho důsledcích a o tom, jak lze znečišťování půdy zabránit. Poté jsme se vypravili na oranžák, kde jsme si zahráli huntera.

Schůzka 16. 5. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Pamprdlák, Šampon a Vydra. Úvod schůzky patřil desetiboji – střelbě na cíl z Nerfky. Bohužel tlapkám se tentokrát moc nedařilo a sestřelily celkem pouze 4 kelímky. Přepočtený výsledek je tedy 0,7. Po desetiboji se děti rozdělily do skupin a měli za úkol zapřemýšlet nad znečištěním vody na Zemi. Po skupinové práci jsme si povídali o znečištění vody, jeho důsledcích a o tom, co by bylo možné udělat pro zlepšení situace. Poté jsme se přesunuli do tělocvičny a zahráli si hru bláznivá housenka. Nakonec jsme si zahráli vracečku.

Schůzka 9. 5. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Nesmysl, Nutella a Vydra. V úvodu schůzky jsme si povídali o dni dětí, kdo z dětí se zúčastní a jaké stanoviště si připraví. Poté jsme se vydali do tělocvičny, kde již na děti čekal další desetiboj – piškoty. Úkolem dětí bylo po slepu postupně procházet připravenou trať na jejímž konci byly piškoty a stihnout během deseti minut sníst co nejvíce piškot. Tlapkám se podařilo pokořit pět kousků. Po desetiboji jsme se vrátili do klubovny, kde děti udělaly skupinky a měly za úkol vymyslet tři opatření, která by zavedly k zastavení globálního oteplování. Všechny skupiny nějaké realistické opatření vymyslely a v diskuzi, která následovala posléze i obhájily. Závěr schůzky patřil povídání o tom, co to je skleníkový efekt, globální oteplování, jaké jsou jeho důsledky a co lze udělat proto, aby se globální oteplování podařilo zpomalit.

Schůzka 2. 5. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Nesmysl, Šampon a Vydra. Úvod schůzky patřil kontrole a stavu deníčků, bohužel většina dětí neměla deníčky úplně v pořádku a tak jsme velkou část schůzky věnovali údržbě deníčků 🙂 Poté následovala volba bílého pera, kdy tentokrát dostal nejvíce hlasů Šampon, gratulujeme! Po volbách jsme se pustili do desetiboje – skládačky. Děti dosáhly přepočteného času 1295 s, což na vítězství nebude stačit. Po desetiboji jsme si povídali o znečištění ovzduší, nejprve měly děti ve skupinkách navrhnout tři opatření, jak snížit znečištění ovzduší a zdůvodnit své návrhy. Poté jsme si povídali o tom, co znečištění ovzduší způsobuje, či jaké má důsledky. Konec schůzky jsme strávili na náplavce druhým desetibojem – vodou v houbě. V tomto desetiboji tlapky dokázaly během deseti minut přenést 4000 ml vody.

Schůzka 11. 4. 2019

Dnes na schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Nesmysl, Nutella, Šampon, Vydra a Kulík. Nejprve jsme pokračovali v dřevinách, dnes jsme si povídali o kalině. Po dřevinách nás čekali topografické značky. Pak si vzala děti Ovečka a hrála se hra s výroky, kdy skupinky dětí si připravili vždy po třech výrocích a druhá skupinka musela uhodnout, zda je pravdivý, či nepravdivý. Konec schůzky jsme strávili v tělocvičně vracečkou.

Schůzka 4. 4. 2019

Na první dubnovou schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Nesmysl, Nutella, Pamprdlák, Šampon, Vydra a Zlobidlo. A jako vždy na první schůzce, i dnes jsme nejprve volili bílé pero, nejvíce hlasů dnes dostal Kotě, gratulujeme! Poté jsme pokračovali v dřevinách, dnes jsme si povídali o ořešáku a jeřábu. Po dřevinách následovalo otevření velkého tématu, které nás bude provázet po zbytek tohoto školního roku, a to environmentální výchova. A začali jsme typy zněčištění, kdy se nejprve děti rozdělily do čtyř skupin a měli seřadit typy znečištění podle jeho závažnosti z jeho pohledu. Toto seřazení následovala diskuze, proč vybrali na přední místa ta znečištění, která vybraly. Po diskuzi jsme si řekli, co který typ znečištění znamená.

Konec schůzky patřil dalšímu desetiboji, tentokrát bylo úkolem, co nejrychleji pouze pomocí nohy prásknout balónky. Tlapky to zvládly v přepočteném čase za 3,2 s, bude jim to však stačit k vítězství?

Schůzka 28. 3. 2019

Na poslední březnovou schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Nesmysl, Pamprdlák, Šampon, Vydra a Zlobidlo. Nejprve se si udělali malý testík z tajného písma, kdy děti měly na tabuli napsané slova v tajném písmu, museli si je nejprve přeložit a pak je napsat v morsoevce. Poté jsme si povídali o dalších dvou stromech – platanu a jasanu. Poté jsme se vrhli na další desetiboj – balónky. Úkolem bylo co nejdéle pinkat balónky. Konec schůzky patřil hře s míčem v tělocvičně na Krále a jeho poddané.

Schůzka 21. 3. 2019

Na dnešní schůzku dorazili Čoklik, Kotě, Marťan, Pamprdlák a Vydra. Úvod schůzky patřil stromům – dnes jsme si povídali o zeravu a jalovci. Poté jsme se vypravili ven, kde měla pro děti připravené pohybově-divadelní hry Ovečka. Děti měly za úkol ztvárnit večeři, chleba, překvapení pomocí míče, či šílenství (Pamprdlákovo :-)). Nakonec nám zbylo pár minut i na vybíjenou.

Schůzka 14. 3. 2019

Na dnešní  schůzku dorazili Čoklik, Kotě, Marťan, Nesmysl, Pamprdlák, Vydra a Zlobidlo. Úvod schůzky patřil diskuzi nad hrou, kterou si pro děti připravil Marťan na minulé schůzce. Děti měly za úkol hru zhodnotit a dát Marťanovi zpětnou vazbu, což se povedlo. Poté jsme pokračovali v povídání si o dřevinách, dnes o třešni a vrbě. Poté si děti zkusily udělat test IQ. Po testu jsem se vrhli na desetiboj – nejdelší špagetu, kdy děti měly za úkol během 5 min spojit co nejvíce špaget v jednu dlouhou. Tlapkám se podařilo v sedmi napojit 31 špaget.

Schůzka 7. 3. 2019

Na dnešní  schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Marťan, Nesmysl, Nutella, Pamprdlák, Vydra a Zlobidlo. Úvod schůzky patřil volbě bílého pera za měsíc únor, nejvíce hlasů dostal Čoklik, gratulujeme! Poté jsme se věnovali dřevinám, povídali jsme si o jilmu a olši. Následoval koblihový desetiboj, ve které tlapky získaly první tři body, poněvadž měly nejlepší čas ze všech tří oddílů. Pak jsme se vypravili ne náplavku, kde si Marťan pro děti připravil hru na opakování morseovky.

Schůzka 21. 2. 2019

Na dnešní  schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Pamprdlák, Šampon, Vydra a Zlobidlo. Úvod schůzky patřil dřevinám, povídali jsme si o svídě a trnce. Poté jsme se opět ponořili do psychologie a řekli jsme si, co to je inteligence a jaké máme druhy. Děti si pak zkusily udělat pyramidu svých inteligencí, jak si myslí, že kterou mají rozvinutou. Poté se děti rozdělily do dvou skupin a dostaly poměrně jednoduchý, ale záludný úkol – postavit most. Most děti stavěly mezi stoly za pomoci špaget a izolepy. Hodnotila se jak estetická stránka mostu, tak i jeho funkčnost zátěžovým testem.

Schůzka 14. 2. 2019

Na dnešní  schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Nesmysl, Pamprdlák, Šampon, Vydra a  speciální host Borůvka. Využili jsme toho, že se na nás přišla po roce podívat Borůvka a hned jsme si ji změřila o kolik nám o ten rok vyrostla a udělali jsme si s ní společné foto. Poté jsme si povídali o nových dřevinách – ptačím zobu a brslenu evropském. Po povídání jsme využili toho, že dnes bylo krásné teplé počasí a vyrazili ven. Zahráli jsme si červenou a černou a huntera.

Schůzka 7. 2. 2019

Na dnešní  schůzku dorazili Čoklik, Kotě, Marťan, Pamprdlák, Šampon, Vydra. Nejprve si děti pro Ovečku připravily Bééékvapení, protože měla svátek 🙂 A začal únor, tak jsme volili Bílé pero, nejvíce hlasů dostal Kotě, gratulujeme! Po volbách si děti otestovaly svou emoční inteligenci.

No a protože součástí Bééékvapení byly i balónky, hned jsme je využili ke hře udrž balónek co nejdéle ve vzduchu. Poté si s Ovečkou začaly připravovat parodii písničky, zatím se dostaly do stádia návrhů písniček, ze kterých budou volit tu, na kterou připravíme parodii.

Schůzka 24. 1. 2019

Na dnešní  schůzku dorazili Bobeš, Kotě, Marťan, Nesmysl, Nutella, Pamprdlák, Šampon, Vydra a Zlobidlo. Nejprve jsme probírali další KPČ – Sněžku, Bezděz, Říp a Ještěd. Poté jsme se vrhli na další téma z psychologie a to na emoce. Po zjištění co děti o emocích ví, následovala práce ve skupinách, kdy měly děti za úkol přiřadit k obrázku vyjadřujícímu nějakou emoci název této emoce. Obě skupiny přiřadily vše správně 🙂 Následovala hra, ve které děti předváděly příběh, v němž měly za úkol použít co nejvíc různých emocí a v průběhu příběhu se postupně střídaly. Závěr schůzky patřil vyhodnocení bodování a docházky za první pololetí, protože toto byla naše poslední schůzka v prvním pololetí. 100% docházku měla tentokrát pouze Vydra, která ani jednou nechyběla. Co se bodování týče dopadlo to následovně:

10. Nutella 65 bodů

9. Bobeš 76 bodů

8. Zlobidlo 81 bodů

7. Nesmysl 92 bodů

6. Čoklik 100 bodů

5. Pamprdlák 111 bodů

4. Vydra 117 bodů

3. Kotě 118 bodů

2. Šampon 128 bodů

1.Marťan 140 bodů

Gratulujeme!

Schůzka 17. 1. 2019

Na dnešní  schůzku dorazili Čoklik, Kotě, Marťan, Nutella, Šampon, Šavlonesmysl, Vydra a Zlobidlo. Navíc s námi dnes byl Buchta. Nejprve jsme si povídali o dalších kulturních památkách na turistické závody – o Levém Hradci, Sázavském klášteře, klášteře ve Velehradu a Schwarzenbergské hrobce. Protože minule chyběla Nutella, tak jsme jí dnes změřili. Poté si děti dodělávaly trička. Jakmile měly děti trička hotová, zkusili jsme si udělat další ze série psychologických testíků. Následovalo hraní Wygulu. Konec schůzky jsme strávili v tělocvičně cirkulárkou, kterou vyhrál Buchta 🙂

Schůzka 10. 1. 2019

Na první schůzku v roce 2019 dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Pamprdlák, Šampon, Šavlonesmysl, Vydra a Zlobidlo. Nejprve jsme volili Bílé pero – nejvíce hlasů dostal Šampon, gratulujeme! Poté jsme se měřili, protože se nám rok s rokem sešel. Nejvyšší z tlapek je Bobeš. Po měření jsme se vrhli na výrobu oddílových triček. Tento rok budou trička poněkud náročnější, tak s jejich výrobou budeme pokračovat i na příští schůzce.

Speciální vánoční schůzka 20. 12. 2018

Na dnešní speciální vánoční na schůzku dorazili: Bambulák, Bobeš, Citron, Erik, Kačer, Kakabus, Králíček, Kotě, Lasička, Lerik, Marťan, Mimoň, Nutella, Oliraptor, Pamprdlák, Pila, Sasanka, Šampon, Vlak, Vydra, Žužlák; Braset, Heduš, Chňapka, Koala, Ovečka, Radka a Shrek. Na děti čekaly tentokrát vánoční rukodělky – výroba vánočního balícího papíru, výroba svíčky z včelího vosku. Dále děti pekly – vánočku, vanilkové rohlíčky, linecké a perníčky. Nakonec se všichni vyblbnuli při vybice a odnesli si drobné dárky. Tato speciální schůzka se moc povedla a moc děkujeme všem, kteří nám jí pomohli připravit a všem, co věnovali drobné dárky dětem do balíčku.

Schůzka 13. 12. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Nutella, Pamprdlák, Šampon, Šavlonesmysl a Vydra. Pokračovali jsme v probírání kulturně poznávací činnosti – dnes bylo téma Rožnov pod Radhoštěm, Jihočeské chalupy a větrné mlýny v Kuželově a v Rudici. Dále jsme pokračovali v našem psychologickém okénku, tentokrát jsme probírali motivaci. Pak nás čekala Cesta do Wygulu. Na minulé schůzce se dětem podařilo vyluštit heslo pro Anubise v převlečení za mumie a dostat se z pokladnice. Ale jelikož se Anubisovi nezdálo, že jsme mumie, museli jsme dnes splnit ještě jednu zkoušku, a tou bylo projít mezi lany, na kterých byly zavěšeny ešusy. Ešusy neměly začít zvonit. Byla to zkouška na tichost. Všem se tahle zkouška povedla a Anubis nás nechal normálně projít dál. Na konci schůzky děti udělaly dvojice a měly za úkol s co nejméně doteky lana poslepu projít dráhu. Nejlepší výsledek měla dvojice Pamprdlák – Šampon.

Schůzka 6. 12. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Pamprdlák, Šampon, Šavlonesmysl a Vydra. Začal prosinec, tak jsme volili Bílé pero za měsíc listopad a nejvíce hlasů dostal Šampon, gratulujeme! Pokračovali jsme v probírání kulturně poznávací činnosti – dnes na téma České Budějovice, Kolín, Třeboň a Telč. Poté jsme opět zabrousili do psychologie a zkusili jsme si obrázkový test. Pak nás čekalo pokračování Cesty do Wygulu. Protože minule děti zdolaly Mumie z Hamady a v pokladnici si nabrali nové zbraně musely pokračovat z pokladnice ven, což však nebylo vůbec jednoduché, neboť východ z pokladnice hlídá Anubis neporazitelný, kterého bylo potřeba přesvědčit o tom, že patří mezi mumie. Děti se tedy musely zamaskovat jako mumie, projít dráhu s lávou a rozluštit Anubisovu hádanku. A protože máme na oddíle pouze šikovné děti, vše zvládly a dostaly se z pokladnice ven.

Schůzka 29. 11. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Pamprdlák, Šampon, Šavlonesmysl, Vydra a Zlobidlo. Na začátku schůzky jsme začali probírat další znalosti z oblasti KPČ na turistické závody – tentokrát jsme si povídali o mostech – Karlově, v Písku, přes Radbuzu a v Lenoře. Poté jsem hráli Cestu do Wygulu. Dnes se dětem podařilo porazit mumie z Hamady a dostaly se tak do pokladnice Hamady, kde si každá postava mohla vybrat jednu zlatou věc z nabídky do inventáře. Další část schůzky jsme se zabývali charakterem. Děti se rozdělily do dvou skupin, kdy každá měla vymyslet charakteristiku sangvinika, cholerika, melancholika a flegmatika. Poté jsme dali odpovědi dohromady a zkusili jsme si jednotlivé charaktery podrobně popsat. Na závěr si děti zkusily udělat test charakteru, aby věděly, v jaké míře je u nich který zastoupený.

Schůzka 22. 11. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Marťan, Nutella, Pamprdlák, Šavlonesmysl a Vydra. Na začátku schůzky jsme děti seznámili s připravovanou vánoční sbírkou pro kralupský útulek – děti mají za úkol přinést nějaký pamlsek, granule, konzervu nebo něco podobného pro pejsky z útulku. Nasbírané pamlsky útulku předáme před vánoci. Zahráli jsme si naší celoroční hru Cesta do Wygulu, ale jelikož na dnešní schůzce chyběly klíčové postavy, nemohly jsme ve hře pokročit. Minulý rok jsme měli filozofické okénko a na dnešní schůzce začalo okénko psychologické. A tak jsme se zabývali prvními otázkami, a to hlavně tím, co to ta psychologie vlastně je a jaký je rozdíl mezi introvertem a extrovertem. Rozdělili jsme se do dvou skupin a sepisovali naše nápady a pak je probrali. Ve zbytku času jsme si zahráli upíra.

Schůzka 15. 11. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Nutella, Pamprdlák, Šampon, Šavlonesmysl, Vydra. Na začátku jsme začali hrát naší celoroční hru Cesta do Wygulu. Ale protože jsme neměli všechny potřebné věci k boji, nemohli jsme se dostat dál. Rozdělili jsme se do 2 týmů. Jeden tým spojoval výrazy a jména, která jsou spojena se 100. výročím založení ČSR a druhá skupina vymýšlela zákony, který by podle nich měli být v ústavě a nebo bez kterých by se neobešel chod státu. Pak se týmy prohodily a po skončení jsme si vymyšlené zákony přečetli.

Schůzka 8. 11. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Nutella, Pamprdlák, Šampon, Vydra a Zlobidlo. Jelikož venku začíná být chladněji, strávili jsme schůzku v klubovně a protože začal nový měsíc, volili jsme Bílé pero za měsíc říjen. Dnes ho vyhrál Kotě, gratulujeme. Poté jsme si povídali o tom, co to je praktikant a co vše by měl splňovat. Děti dostaly možnost podílet se na vedení oddílů svých mladších kamarádů. Pak jsme si zahráli naší celoroční hru Cesta do Wygulu. Hlavní část dnešní hry byl boj o Fénixovo vejce. Získat ho děti mohly tak, že po hodu vajíčka z okna se toto nesmělo rozbít. Upravit vejce tak, aby se nerozbilo se povedlo Kotěti, Pamprdlákovi, Šamponovi a Zlobidlovi. Fénixovo vejce tak děti získaly a nosí ho u sebe Živlomág.

Speciální halloweenská schůzka 1. 11. 2018

Dnes jsme měli již tradiční speciální halloweenskou schůzku pro všechny naše oddíly. Na schůzku dorazili z Tlapek – Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Nutella, Pamprdlák, Šampon, Šavlonesmysl, Vydra, Zlobidlo; ze Žraloků – Žužlák; z Káčátek – Bambulák, Kakabus, Králíček, Rebeka a ze sportovního oddílu Sasanka. Schůzka byla tradičně rozdělena na část, při které se vykrajovali dýně, chtěli jsme vybrat tu nejpovedenější a nejstrašidelnější, ale protože všechny se moc povedly, tak jsme nakonec usoudili, že nejlepší jsou všechny.

Následoval úklid a hra Upír, kterou vyhrál Šampon.

Schůzka 25. 10. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Nutella, Pamprdlák, Šampon, Šavlonesmysl, Vydra i Zlobidlo. Dnešní schůzku jsme na náplavce opakovali morseovku a stromy. Děti dostaly lístečky s názvy stromů v morseovce a měly za úkol si ji přeložit a přinést listy nebo plody daných stromů. Zbytek schůzky jsme strávili hrou cesta do Wygulu a využili jsme toho, že dorazili všichni a udělali jsme skupinové foto.

Schůzka 18. 10. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bobeš, Čoklik, Kotě, Marťan, Nutella, Pamprdlák, Šampon a Vydra. Dnešní schůzku jsme strávili na náplavce, kde si děti nejprve zopakovaly orientaci mapy.

Poté se vydávaly postupně po azimutech a cestou sbíraly písmenka tajné abecedy, ze kterých měly složit slovo.

Nakonec si děti zahrály na želvičky 🙂

Schůzka 11. 10. 2018

Dnes na schůzku dorazili Čoklik, Kotě, Marťan, Pamprdlák, Šampon, Šavlozubot, Vydra a Zlobidlo. Čoklik a Šavlozubot si nejprve dodělali obtisk nohy.

Pak jsme se vydali na náplavku, kde jsem si zopakovali topografické značky a zahráli jsme si hru s čísly.

Schůzka 4. 10. 2018

Dnes na schůzku dorazili Bobeš, Kotě, Marťan, Nutella, Pamprdlák, Šampon, Vydra a Zlobidlo. Nejprve jsme volili Bílé pero za měsíc září 2018 – získala ho Vydra – gratulujeme! Poté děti vyplňovaly dotazník ohledně oddílové činnosti, výprav, výletů a táborů. Poté se děti rozdělily do skupin a hledali po klubovně ukryté turistické značky a měly správně určit, o jakou turistickou značku se jedná.

Poté jsme jako každý rok vyráběly obtisky nohou.

Nakonec si děti zahrály vybiku v herně.

 Schůzka 20. 9. 2018

Na první schůzku Kočičích tlapek ve školním roce 2018/2019 dorazili: Bobeš, Kotě, Marťan, Šampon, Šavlozubot, Vydra a Zlobidlo. Na úvod jsme si zopakovali pravidla chování na oddíle a udělali školení bezpečnosti. Pak jsme opakovali uzly.

Konec schůzky jsme strávili na náplavce, kde jsem si zopakovali formou hry kulturně poznávací činnosti.